1. Anasayfa
  2. Büyü

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü belirtileri nelerdir, kendisine veya bir yakınına ya da bir başkasına büyü yapıldığını düşünen bir kimsenin en çok irdelediği konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Elbette büyünün birçok farklı belirtisi olmaktadır.

Bunlar sayılacak olursa:

  • Kendisine büyü yapılan bir kimsede ciddi anlamda bir halsizlik durumu görünmektedir.
  • Büyü olan kimse, kendisini her an bayılacakmış gibi hissetmektedir.
  • Kendisine büyü yapılan kimsenin vücudunda kasılmalar ortaya çıkmakta ve kişide ani korku belirtileri olmaktadır.

Kendisinde bu gibi belirtileri fark edip kendisine büyü yapıldığından şüphe eden kimseler, Medyum Cavidan ile irtibata geçerek içerisinde bulundukları bu beklenmedik ve istenmeyen durumdan kolay bir şekilde kurtulabilmektedirler.

Büyü Nedir?

Büyü nedir, ne işe yarar, zararlı mı gibi birçok sorunun cevabı merak ediliyor.

Geçmiş zamanlardan günümüze gelinceye kadar, insanlık var olduğu o günden beri genel olarak tüm insanlık büyü nedir sorusunu en az bir kez aklından geçirmiş bulunmaktadır.

Bir kimse tarafından belirlenmiş belli bir amaca ulaşmak üzere insanların doğaüstü, paranormal veya mistik yöntemler kullanarak olayları, nesneleri ve insanları etkileyebileceğini öngören uygulamalar büyü olarak tabir edilmektedir.

Canlı ve cansız varlıklar üzerinde oldukça etkili olan büyü kötü niyetle yapıldığı zaman insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bir nevi insan hayatına bir başkasının müdahale etmesi manası taşıdığı için müdahale aracı olarak da düşünülebilmektedir.

İnsan hayatına dışarıdan farklı bir elin değmesi, insan hayatına farklı yönlerde etki etmektedir.

Büyü Etkileri Nelerdir?

Büyü etkileri nelerdir bakıldığında oldukça fazla etkiye sahip olduğu görülebilir.

İnsan hayatı ve davranışları üzerinde ciddi anlamda değişimlerin meydana gelmesine sebep olan büyü, ortaya çıkan birçok farklı etkileri ile gündeme gelmektedir.

Büyünün bu etkileri ise şu şekilde ortaya çıkmaktadır:

  • Kendisine büyü yapılan bir kimsede ani olarak sinirlenme ve öfkelenme halleri görülmektedir.
  • Kendisine büyü yapılan bir kimsede en yakınlarından ortada hiçbir sebep yokken uzaklaşma durumunun ortaya çıktığı gözlenmektedir.
  • Büyünün etkileri ile karşılaşan bir kimse, aynalarda ve camlarda yansımalar görmeye başlamakta ve uzunca bir süre bu durumla birlikte yaşamaktadır.
  • Kendisine büyü yapılan kimseler ani olarak korkmakta ve geceleri uyumakta büyük bir güçlük çekmektedirler.

Büyü Ne İşe Yarar?

Büyü ne işe yarar sorusu, canlı ve cansız varlıklar üzerinde cereyan eden farklı neticeleri ile aslında otomatik olarak cevaplanmış olmaktadır.

Etki ettiği her şeyde durumu tam tersine çeviren ve böylece birçok değişimi de beraberinde getiren büyü, birçok farklı amaç için kullanım alanı bulmaktadır.

Bu kapsamda kimi büyüler iyi bir niyetle yapılabilirken, kimi büyüler de genel anlamda kötü bir niyetle yapılabilmektedir.

Büyü yapma yolu ile ortaya konulan bu gibi niyetler büyünün yapılış gayesini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu şekilde işlevsellik kazanan büyü, insan hayatına doğrudan etki etmekte ve bu yönde insan hayatında meydana gelen değişimlerin başlamasını sağlamaktadır.

Büyü Nasıl Yapılır?

Büyü nasıl yapılır sorusu, hislerine yenik düşen kimselerin bu yönde gerçekleştirmek istedikleri herhangi bir şey için başvurdukları yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birbirinden farlı türleri bulunan büyü, iyi niyetlerle yapılan büyü anlamına gelen ak büyü ve kötü niyetlerle yapılan büyü anlamına gelen kara büyü olmak üzere iki farklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Büyü yapmak isteyen bir kimse, niyetine göre bir medyumdan destek alarak bu yola başvurabilmektedir.

Burada belirtilecek niyete göre de medyum tarafından istenen büyü yapılmış olmaktadır.

Bu büyü ya bir canlının iyiliği için yapılmış olmakta ya da nefsani amaçlarla, maddi veya manevi bir çıkar sağlamak amacıyla yapılmış bulunmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir