1. Anasayfa
  2. Büyüler

Cin büyüsü

Cin büyüsü

Cin büyüsü, tarihin ilk çağından bu yana insan ve cin arasındaki bağın kanıtı olarak yükselmektedir.

Aslında cin büyüsü için bir büyüden bahsetmek yanlış olur.

Çünkü cin büyüsü cinlerin kullanıldığı ve genel manada aşk büyüsü benzeri işlemlere verilen genel bir isimdir.

Büyü özünde cinlerden kesin bir gözle faydalanılan bir işlemler bütünü olarak görülmelidir.

Çünkü büyü yapabilmek için bazı perdelerin aralanması ve tılsımların olması gerektiği gibi işlemesi gerekmektedir.

İslam dini 18000 alem olduğundan bahseder.

Burada çoğunluk ve abartmadan ziyade gerçekten bu sayıdan bile daha çok alemlerin olduğu dikkat isteyen bir konudur.

Cin büyüsü nedir?

Cin büyüsü nedir sorusuna hemen cevap verip sizi bilgilendirelim…

Cin büyüsü konusunda çalışmalar yaptığım ve medyumluk icazetimi aldığım dönemlerden itibaren danışanlarımın “Medyum Cavidan Hanım, cinler bize zarar verir mi?” sorusunu duymaktayım.

Efendim evvela bilinmesi gereken husus şudur ki, insanlar cinlerin varlığı konusunda detaylı bir bilgiye ve onların şekillerine vakıf değildirler.

Kuran İslam dünyası için en sağlam kanıt olmakla birlikte bizler daha eski kaynaklardan ve atalarımızın nesiller boyunca bizlere aktardığı bilgilerden de cinlerin bizlerden önce dünyaya gönderilmiş savaşçı bir kavim olduğunun farkındayız.

Cin büyüsü, insanoğluna büyü yetisi verildiği günden itibaren belirli vasıfları taşıyan ve asla bu vasıflardan taviz vermeyen büyücü, şaman, medyum her ne isim verilirse verilsin bu kimselerin uyguladığı bir yöntemdir.

Cin büyüsü ya da başka bir büyü konusunda uzman medyumlar ile çalışıldığı takdirde cinlere hükmedebilme güçlerinin varlığı sizi rahatlatacaktır.

Büyü cinlerle mi yapılır?

Büyü cinlerle mi yapılır, bu soru oldukça merak edilen bir sorudur.

Çünkü inanlar cinlerin varlığını bir şekilde kabul etmektedir.

Semavi dinlerin kaynaklarında cinler varlığı net şekilde belirtilen ve dünyamızı paylaştığımız canlılardan bir kavimdir.

İnanç sistemi semavi olmayan dinler ve inanışlarda da ve hata bir çok ateist inanışta olan bilimsel bakış açısındaki insana göre de cinler vardır.

Kimisi enerji yoğunluğu kimisi de bir canlı olarak cinleri tanımlamaktadır.

Peki büyü cinlerle mi yapılır sorusu bizi nereye götürmektedir.

Çünkü insan görünüşte enerji ve güç sahibi olan cinlerden bu kadar aciz görünürken bir medyum nasıl onlara hükmedebilir.

Medyum Cavidan Hoca olarak yıllardan beri büyü ilmi ve cinler konusunda önemli çalışmalarımı hem sizler hem de bu konuda merak sahibi olan kimseler ile paylaştım.

Buradan da şu sonucu çıkarmak en doğal süreç olmaktadır. İnsan hem akli hem fiziki açıdan daha geniş bir açıya sahiptir.

Medyumlar ise manevi bir takım güçleri olan ve bunları sağlamak adına hem doğuştan gelen özellikleri hem de sıkı kurallara riayet etmesi gereken insanlardır.

Bu sayede büyü cinlerle mi yapılır sorusu anlam kazanmakta, büyünün gücü yalnızca insanın elinde olduğu anlaşılmaktadır.

Yani cinler büyü yapamaz ancak büyüye hizmet edebilir.

Bu sayede de biz medyumlar büyü yapımında cinleri boyutlar arası geçebilme, zaman ve mekan kavramlarını aşabilme ve bazı görünmez manevi kapıları aşabilme konusunda kullanmaktayız.

Büyü cinlerle mi yapılır sorunsa doğal olarak “evet cinlerle yapılır” ancak kesinlikle büyünün güzü medyumun gücüdür.

Medyum olmayan kişiler bu sebepten dolayı bilmediği sulara girmemelidir diye uyarmaktayız.

Çünkü cinler karşılarındaki kimsenin medyum olmaması ya da büyü konusuna tam hakim olmaması durumunda o kişiye hayatında unutamayacağı şekilde davranışlar sergileyebilmektedir.

Büyü şaka değildir.

Cinler ile yapılan büyüler

Cinler ile yapılan büyüler genel manada çok merak edilmekte ve insanlar bu konuda sürekli danışma isteği duymaktalar.

Cinler ile yapılan büyüler denildiğinde bunları sınıflandırmaktan ziyade aslında genel konuşmak daha doğru olacaktır.

Çünkü insanoğlu bu sebepten ötürü buradaki ince nüansı kaçırdığında sanki büyü cinsiz olmaz ya da cin büyüsüz olmaz mantığına girmektedir.

Değerli okurum, büyü çok büyük bir güç ve ilimdir.

Bu sebeple de hem cinlerden hem de insanların varlığına alışamayacağı kadar derin varlıklardan faydalanmaktadır.

Hatta öyle varlıklar vardır ki insanlar onları bir şekilde hissettiği ve ya onlarla ilgili olaylar yaşadıkları halde tüm bu varlıkları cin sınıfına sokmaktadır.

Aslında olan şudur ki, her varlık aynı özden yaratılmış olsa da her sınıf birbirinden bir şekilde manevi dokunuşlar ile ayrılmıştır.

Cinler ile yapılan büyüler de aslında bir çok varlık kullanılabilmektedir.

Bunun değişik amaçları olduğu gibi bazen de bekçilik ve koruyuculuk gibi görevler de cinler ile yapılan büyüler ile ilgili onlara verilmektedir.

Kısaca birkaçını sıralamak istersek cinler ile yapılan büyüler:

  • Aşk büyüsü işlemlerinde cinler kullanılabilmektedir.
  • Bağlama büyüsü işlemlerinde cinler bir nevi telkin görevini üstlenmektedir.
  • Ayırma büyüleri ile ilgili cinler anlaşılacak şekilde açıklayacak olursak kişilerin akıllarında propaganda yapmaktadır.
  • Kara büyü yöntemlerinde her türlü doğaüstü güç ve cinler kullanılmaktadır.
  • Papaz büyüsü işlemleri de cinler ile yapılan büyüler arasında yer alır.
  • Kabala büyüleri için de cinlerden ve diğer varlıklardan faydalanılmaktadır.
  • Sabun büyüsü ve domuz büyüsü gibi büyüler de cinler ile yapılan büyüler arasındadır.

Cinlerle aşık etme

Cinlerle aşık etme konusu büyü ile ilgili araştırma yapan insanların üzerinde durduğu meselelerden biridir.

Çünkü bu konu özellikle olması güç ve düzelmesi imkansız ilişki isteklerine cevap verecek nitelikte bir sonunun cevabı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cinlerle aşık etme işlemlerinde tüm bu sürecin nasıl işlediği ve bu işlemlerin ne çeşit tılsım ve büyüler ile yapıldığı da merak edilen konular başında geliyor.

Cinlerle aşık etme konusu, aslında yazımızın geride kalan satırlarında değindiğimiz konuları kapsayan bir meseledir.

Çünkü insanlar cinlerden ve diğer birçok varlık ile ve değişik bir çok materyal ve madde ile yapılan büyülerin mantığını kavramakta zorlanmaktadır.

Büyü ve cin inananlar için Kuran’da net bir şekilde geçen konulardan biridir.

O halde cinlerle aşık etme nasıl olmaktadır bunun üzerinde duralım.

Medyum Cavidan olarak cinlerle aşık etme büyülerinde bir çok yöntem kullanmaktayım.

Bunların başında telkin, rüya, sesler duyma, sürekli o kişiyi aklına getirme, sürekli o kişiye karşı cinsen ve duygusal istekler cinlerle aşık etme büyüleri için uygulanan metotların başında gelmektedir.

Cinler bilindiği üzere insanın bedenine sahip olmaktan tutun da düşüncelerini ve davranışlarını bile etkileyebilme özellikleri olan varlıklardır.

Bu sebeple de cin büyüsü olarak anılan işlemlerin tümünde ve cinlerle aşık etme işlemlerinde kullanılmaktadırlar.

Hedef olan kimse için nasıl bir büyü hazırlamışsa cin o büyünün hizmetkarı ve kölesi olmayı kendi isteği ile kabul etmektedir.

Cinler medyuma ne kadar saygı duyarsa o kadar hizmetini kusursuz yapmaktadır.

Fakat esas olan mesele ise cinlerle aşık etme yada başka bir büyü hususunda medyumun verdiği talimatları uygulamak ve sonuna kadar bu işlemleri yerine getirmektir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir