1. Anasayfa
 2. Büyüler

Kara büyü

Kara büyü

Kara büyü, gizli ilimler içinde bilinen en tehlikeli büyü yöntemlerini içine almaktadır…

Genel manada birisine zarar vermek, canını yakmak ya da istediği bir duruma sokmak için kara büyü işlemleri yapılmaktadır.

Kara büyü, acımasız ve korkunç bir akıbetle sonuçlanabilmektedir.

İnsanların sağlık problemleri yaşamasına, akıl ve ruh sağlıklarını yitirmesine sebep olabilmektedir.

Tüm bunların sonunda da tıp çaresiz kalmakta ve bir takım ilaç tedavileri ile insanlar fiziki olarak da çökmeye başlamaktadırlar.

Kara büyü birçok amaç için yapılabilir.

Özellikle de birine zarar vermek uğruna daha çok yapılmaktadır.

Ancak aşk büyüsü ve bağlama büyüsü olarak da kara büyüden faydalanılmaktadır.

Genel anlamda kara büyü ile dilediğiniz konuda büyü yapmanın önü açıktır.

Medyum Cavidan Hoca olarak yıllarımı verdiğim büyücülük ilminde kara büyü konusu oldukça dikkatimi çeken ve en çok araştırma yaptığım konuların başında gelmektedir.

Kara büyü, büyünün özüne en yakın hallerini temsil eder.

Papaz büyüsü ve mezar büyüsü gibi binlerce büyü de kara büyü çeşitleri içinde yer almaktadır.

Kara büyü, hangi medyum tarafından yapılacağı konusunda seçici davranılması gereken bir büyü çeşididir.

Çünkü direk cinler ve doğaüstü varlıklar ile çalışılmaktadır.

Bunların içinde de en şerlilerinin kullanıldığını ifade etmem gerekir.

Bundan dolayı da kara büyü belki de en güçlü büyü çeşitleri içinde yer alıyor.

Kara büyü ile yapılacak şeylerin bir sınırı olmadığı gibi genellikle sevmediğiniz kişilere zarar vermek, sizi hep reddeden kişilerin sizi çok sever ve size bağlı hale gelmesini sağlamak gibi konularda özellikle kullanıldığı görünmektedir.

Kara büyü, doğaüstü güçlerle dostluk kazanan kötü ruhlara, güçlerine, tüm uygulamalara zarar vermek isteyen herkese karşı kullanılmak üzere tasarlanan büyü türüdür.

Hedef; kötülük ve kötülük.

Bu tür büyülerle ilgilenen kişi kibirli, fırsatçı ve maddi olarak sevgi dolu bir ilişkidir.

Allah’tan nefret eder, doğanın kurallarına karşı çıkar ve güçlü olduğunu bilmek için her şeyi yapabilir.

Diğer psişik çalışmalar arasında kara büyü, araç olarak sahip olduğumuz en zor, olumsuz ve olumsuz etkidir.

Bu büyünün, niyetinin ve kimin tarafından yaratıldığının yaratılması önemlidir.

Bu büyü aynı zamanda olumlu sonuçlar alabilecek ve bu sorunu sizin için çözebilirim.

En kötü sihir türü, kara büyü, dengeyi bozması için tasarlandı.

Otonom sinir sistemine odaklanan bu büyüyle, bir kişi çözülemez sağlık sorumluluklarını artırarak baş dönmesi, ilgisizlik ve intihar eğilimleri yaşayabilir.

En tehlikeli kara büyüler, kara büyüler içinde insana zarar vermek, iradesini büyük bir bağla elinden almak, kişiyi hasta yataklarını düşürmek, kişinin saygınlığını kaybedecek durumlara düşmesini sağlamak, maddi manevi çökmesine sebep olmak için yapılan büyülerin tümüdür.

Kara büyü çeşitleri saymayla bitmeyecek kadar çoktur.

Ancak bu yazımızda size bir kısmından bahsetmek istiyorum.

En tehlikeli kara büyüler, adından da anlaşılacağı gibi çok tehlikelidirler.

Genellikle hastalık ve ölümle sonuçlanmaktadırlar.

Yıllar boyunca araştırmalar yapan kişilerin belirttiğine göre kara büyü genel manada tehlikeli olup en tehlikelileri ise insanın hayatıyla oynayan kara büyüler olarak ifade edilmektedir.

Medyumlar en tehlikeli kara büyüler konusunda çok dikkatli olmalıdırlar.

Medyum Cavidan Hoca olarak her önüne gelene kara büyü yapmak adetim olmamakla birlikte kara büyü bozma konusunda genel manada birçok çalışmalarım vardır.

En tehlikeli kara büyüler, kesinlikle medyum ikna edilerek yaptırılabilmektedir.

Bunun haricinde medyumlar insanlara zarar vermeye hayran kişilikler değildir.

Her zaman geçerli bir sebep olmalıdır ki büyü gerçekleşebilsin.

Kısaca bir kaçını saymak gerekirse en tehlikeli kara büyüler;

 • Papaz büyüsü
 • Ölüm büyüsü
 • Voodoo büyüsü
 • Tırnak büyüsü
 • Saç büyüsü
 • Domuz büyüsü
 • Kilit büyüsü
 • Ayırma büyüsü

Bu saydığım en tehlikeli kara büyüler genel manada en çok talep edilenlerdir.

Bunların haricinde en tehlikeli kara büyüler çok sayıda olmakla birlikte sayıları yüzlerce bulunmaktadır.

Çünkü kara büyüler dünyanın her yerinde farklı medyumlar tarafından değişik amaçlara uygun olarak hazırlanmakta ve kendi amacına uygun olarak sonuç vermektedir.

Kara büyülerin iki farklı yönü var denir…

 1. a) Bir yandan ciltlemeler ve işaretler ayrı uygulamalar olarak kabul edilir.
 2. b) Öte yandan, gerçek bir tarikatta (tapan) birlikte yaratılan siyah büyücünün şeytanla bir anlaşma yapmak ve şeytanın toplantısına haftada bir kez katılmak zorunda kaldığına inanılıyordu.

Tarihsel olarak, karanlık büyücülük olgusu, antropologlara göre belirli bir duygu ve inanç sistemine bağlıdır.

Bu sistemin en eski kaynakları, Avrupa putperestliğinin tanrılarında (özellikle Diana kültünde) veya orta çağ kökenli şeytanlıklarda aranabilir.

Bu büyü bazen zihinsel ve zihinsel sağlığın yoksunluğu olarak görülür.

Ayrıca, bu büyünün en etkili yönü, sihrin etkisi altındaki bir kişinin tedaviye bakmaksızın tedaviye yanıt vermemesidir.

Bir kişi tedavi görmeden depresyona girdiğinde, bir süre sonra intihar onu öldürür.

Aynı şekilde, tedavi edilemeyen fiziksel bir hastalık, vücudun artık bu hastalığa dayanamayacağına ve bir insanın öldüğüne yol açmaktadır.

Kara büyü etkileri

Kara büyü etkileri, yapılan bu güçlü büyü sonrasında ortaya çıkan bir takım durumlara verilen isimdir.

Kara büyü sayesinde büyü yapılan kişinin hayatında yaşanan bir takım değişiklikler, sağlık problemleri, psikolojik ve fiziki durumunda ortaya çıkan bir takım sorunlar, para ve ilişki durumunda meydana gelen çöküşler gibi değişiklikler gözlemlenebilmektedir.

Bu sebepten dolayı ortaya çıkan tüm bu sorunların hepsine kara büyü etkileri denmektedir.

Kara büyü sonucunda insanların hayatları dilenirse altüst edilebilir, dilenirse de çok iyi yönde yönlendirilebilir.

Medyum Cavidan olarak yıllar boyunca yürüttüğüm çalışmaların büyük yoğunluğu kara büyü ve kara büyü etkileri üzerine olmakla birlikte, kara büyünün verdiği bu zararların ya da değişikliklerin ortadan nasıl kaldırılacağı üzerine de yürütülmektedir.

Kara büyü etkileri üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu uzman medyumların yürüttüğü çalışmalardır.

Çünkü kara büyü yalnızca ehli tarafından yapılan bir büyü olmakla birlikte kara büyü bozma işlemleri ise yalnızca şahsımda dahil çok az medyum tarafından yapılabilmektedir.

Yalnızca birkaçını saymak gerekirse kara büyü etkileri;

 • Kara büyü etkileri içinde en belirginlerinden birisi görülen rüyalardır. Bunlar kara büyü kötü niyetle mi yoksa iyi niyetle mi yapıldığına göre değişiklik sergilemektedir.
 • Kara büyü yapılan kişiler genellikle uyku sorunları yaşamaktadırlar.
 • Kara büyü etkileri içinde en sık görüleni belirli bir aralıkta çok sinirli olmak ve insanüstü güçlü olduğunu hissetmektir.
 • Kara büyü yapılan kişiler daha sonraki zamanlarda halsizlik ve uzun süre uyuma gibi şikayetler ile gelmektedirler.
 • Kara büyü etkileri içinde bir diğeri de sesler duyduğunu sanmak, uykuda olmadığı zamanlarda net şekilde hayaller görmektir.
 • Kara büyü etkileri içinde en kötüsü kişiyi yataklara bağlayan, şiddetli ağrılar çektiren durumlardır. Bu gibi bir etki görüldüğünde çoğunlukla tıp da çare bulamamakta ve genellikle psikolojik vaka olarak görmektedir.

Kara büyü kitapları

Kara büyü kitapları, günümüzde genellikle birçok yayın evi tarafından basılan ve içerikleri aslından tamamen koparılmış ve sadece satış amacı güden kitaplar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fakat tarihin karanlık çağlarından günümüze kadar uzanan tarih şeridinde en önemli kara büyü kitapları aslını koruyarak ulaşmıştır.

Bazı kara büyü kitapları vardır ki yalnızca bir aileye ait medyumlar kullanabilir.

Çünkü özel ve şifreli şekillerde yazıldığı bilinmektedir.

Fakat işin aslı ise tüm kara büyü kitapları şifreli bir şekilde yazılmış kitaplardır.

Özellikle kabala kitabı en meşhur kara büyü kitapları içinde yer alıyor.

Tabi ki kabala da şifreli yazılmış büyü kitapları içinde yer alıyor.

Bundan başka yüzlerce kara büyü kitabı daha vardır.

Bunların bir kısmı günümüze tercüme edilmekle birlikte daha önce de bahsettiğimiz gibi yanlış çeviri ve ticari sebeplerle yazılan kara büyü kitaplarının içerikleri uydurma ve orijininden kopmuş vaziyettedir.

Şahsım Cavidan Hoca olarak ailemden miras kalan ve birçok uzman medyumda da bulunan kara büyü kitaplarının el yazması ve ilk nüshaları olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekmek istemekteyim.

Özellikle Necronomicon gibi karanlık ifadeleri olan ve okuyanı delirttiği iddia edilen kara büyü kitapları ise yalnızca uzmanları tarafından ele alınmalı ve yalnızca kara büyü yapabilen medyumlar tarafından işleme alınmalıdır.

Bu sebeple de kara büyü kitapları hem çok tehlikeli hem de yalnızca ehlinin elinde işe yarayan kitaplar olarak bilinmektedir.

Bazı kara büyü kitapları vardır ki üç, beş, yedi farklı nüshada basılmış, fakat bu nüshaların her biri şifreli ve hep birinin bir araya gelmesiyle tek bir kitabın oluştuğu da bilinmektedir.

Bunu yapmaktaki gaye ise doğru kişilerin kara büyü yapabilmesi ve yanlış kişilerin ise zarar görmesidir.

Kara büyü belirtileri

Kara büyü belirtileri, kara büyü yapılması sonrasında ortaya çıkan etkileri ifade eder.

Kara büyünün etkisi altında olan kişi bunu bir ömür boyu taşımak zorunda kalır.

Eğer siz de kara büyü etkisi altında kaldıysanız bundan kurtulmak için yöntemler aramanız gerekir.

Yazımızda ifade edeceğimiz belirtiler, sizler için durumu anlama konusunda yardımcı araçlar olacaktır.

Her insan üzerinde tehlikeli çok önemli kara büyü olma riski vardır.

Bu riski taşıyan kişinin hayatında değişimler meydana gelmesi çok yüksek olasılıktır.

Eğer büyü gibi bir konuda çekinceleriniz varsa, tabii ki en başta uzman kişi ile görüşmek gerekir.

Aksi halde sorunlar sürekli olarak büyür, bu nedenle can sıkıcı durumlar meydana gelir.

Kara büyülerin ne denli tehlikeli olduğuna dair bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Sitemizde yer alan kara büyü başlıklı konular, hayat sürecinde doğru karar vermek için ideal yöntemleri ortaya çıkartır.

Eğer büyü konusunda zorlayan süreçler varsa, bunların altından kalkmak da zorlar.

Kara büyü kaç günde bozulur?

Kara büyü kaç günde bozulur sorusuna yanıt almak için büyüleri tanımak gerekir.

Çok sayıda farklı çeşitlerde büyüler olması nedeniyle, bunun ilk olarak medyum hoca gözleminden geçmesi gerekir.

Çünkü her büyünün bozulma süresi farklıdır.

Aynı büyü farklı kişilere farklı etkiler yapabilir.

Bu insan hayatı ile de birebir değişken bir konudur.

Bu nedenle büyünün kaç günde bozulacağı noktasında kesin tarih vermek doğru olmaz.

Genel anlamda bir büyünün bozulması için geçmesi gereken süre 15-21 gün olarak ifade edilebilir.

Bu süre uzayabilir veya kısalabilir.

Tüm bunlar daha öncesinde ifade ettiğimiz değişkenler üzerinden şekillenecektir.

Ama genel noktada baktığımız zaman büyülerin tutma sürelerine ilişkin çok fazla kaynak vardır.

Büyü yapıldıktan sonra hemen bozulması mümkün olur.

Süre geçerse, kişinin içine işleyen büyülerin bozulma süreleri artar.

Kara büyülerin yapılması da uzun zaman ister.

Medyum Cavidan Hoca, büyülerin yapılmasında bizzat kendisi olmak ister.

Bu da onun ne denli önemli olduğunu gösterir.

 • Büyülerin bozulması için geçmesi gereken süre büyünün etkisi üzerinden de hesaplanabilir.
 • Genel bir tahmin yapmak doğru olmaz.
 • Medyum Cavidan Hoca büyü bozma konusunda uğraşlarını sürece yayar.

Kara büyü çeşitleri

Kara büyü çeşitleri, daha çok büyünün ne ile yapıldığına dair bir isim ile anılır.

Mezar büyüleri, domuz yağı büyüleri, sabun büyüleri, mum büyüleri bunlara örnek verilebilir.

Aynı zamanda papaz büyüleri de bu klasman altında incelenmelidir.

Etkili bir papaz büyüsü sayesinde seven kişilerin birbirinden nefret etmesi söz konusu olabilir.

Büyü çeşitleri en başta ak ve kara büyü olarak incelenir.

Ak büyüler sonunda kişilere mutluluk verir.

Kara büyüler ise can acıtan bunu fiziksel ve ruhsal yapan büyülerdir.

Büyü yapılması sonrasında değişim bazen ani, bazen ise bir süre geçince başlar.

Bu noktada yapılması gereken kişinin hayata tutunmasıdır.

Büyü çeşitleri nedir, nasıl yapılır, etkili büyüler nelerdir ve daha fazlası için bizi takip edin.

Sitemizde yer alan büyü ve benzeri yöntemler sizler için önemli süreçleri de ifade eder.

Hayatınızda yer alan büyüleri değiştirmek ve bunları net bir şekilde algılamak için bizi takip edin.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir